برش

محصولات تولیدی این شرکت با دستگاه های صنعتی مانند دستگاه اره فلکه معمولی و دستگاه اره فلکه اتوماتیک تخته کن، قطع کن، رام و میخ زن های اتوماتیک ساخته و با استاندارد بالائی تحویل خریداران محترم می گردد.
Image