انواع چوب

بهترین و با کیفیت ترین پالت از چوب صنعتی صنوبر و تخته روسی ساخته می شود.
Image